R-licens

Junet AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Junet AB innehar R-licens med licensnummer; 170503

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Med rekommenderat företag menas att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.


Telefon: 010-220 12 20 Hemsida: junet.se

Om Junet AB

Junet erbjuder bredband, tv, telefoni och professionella wifi-lösningar till företag, föreningar och privatpersoner. Till en början levererades bredband i Jönköping, nu i större delar av landet. Med huvudkontor i Jönköping, lokalkontor i Tranås och samarbetspartners runt om i landet, fortsätter Junet att vara det lokala och personliga valet.