R-licens

Junet AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Junet innehar R-licens med licensnummer; 170503

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 036-299 29 10 Hemsida: junet.se

Om Junet

Erbjuder bredband, telefoni och professionella Wifilösningar till företag och privatpersoner i Jönköping med omnejd.