R-licens

AB Bredaryds Möbler


Etiskt kvalitetsmärkta.

Bredaryds Möbler innehar R-licens med licensnummer; 130203

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 0370-808 10 E-post: info@bredarydsmobler.se Hemsida: bredarydsmobler.se

Om Bredaryds Möbler

Ett fristående inredningshus som erbjuder ett "eget" sortiment, som ett skönt alternativ till möbelkedjornas.