R-licens

Copy Vision AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Copy Vision innehar R-licens med licensnummer; 120903

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 0382-671 97 Hemsida: copyvision.se

Om Copy Vision

Arbetar med företags-profilering och kommunikation samt är en strategiskt partner för företag av många olika storlekar och inriktningar.