R-Licens Guld

Gislerud Carpets AB

ett rekommenderat företag!


Gislerud Carpets AB har blivit rekommenderade tack vare sitt sätt att agera mot kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter. De har förbundit sig att ta ett etiskt ansvar och följa R-licensens Etikpolicy. R-Företagen genomför återkommande mätningar för att verifiera företagskulturen hos Gislerud Carpets AB.

Rekommenderat Företag = R-licens

R-licensen är en unik kvalitetsstämpel för företag som står för god affärsetik. För att erhålla en licens behöver man genomgå en kvalificeringsprocess i flera olika steg. En licens går inte att köpa man måste bli rekommenderad.

Läs mer om R-licensen och dess etikpolicy

innehar RGuld-licens

Gislerud Carpets AB

Gislerud Carpets AB

Östra Verken - Karta
72620 Skultuna
Tel: +4621332100
Fax: 021-44 44 421
Webbplats:

Vad gör Gislerud Carpets AB?

Gislerud Carpets saluför mattkollektioner avsedda för kreativa och inspirerande miljöer som event, mässor, gallerior och butiker, och varumärkesstödjande och profilerande mattlösningar för t.ex. kontor, mötesrum, korridorer och entréer. Våra kunder finns framför allt i Sverige och Norge.

Gislerud Carpets står för etiskt företagande och är certifierade för R-licens på guld nivå.

Gislerud Carpets ägs av Gislerud Nordic Group som också äger Chillzone Experience som skapar udda och kreativa mötesplatser, samt skapar profilerande produkter och lego tillverkning med vår laser. Gislerud Carpets AB har tillsammans med systerföretaget Gislerud Carpets AS cirka 30 000 m2 mattor i lager.