R-licens

Profilering


Alla R-licensierade företag har rätt att i sin kommunikation använda R varumärket. Det bidrar till en intern samhörighet med en etisk medvetenhet inom organisationen. Tillsammans drar vi nytta av kraften i att alla R-licensinnehavare skapar en gemensam igenkänning bland medarbetare och intressenter. Genom ett medvetet arbete med vår kommunikation skapas en enhetlig och relevant bild av R-licens.

El & Tele i Nerike AB innehar R-licens med licensnummer 151203 och har rätt att använda R-varumärket.


Skicka in er logotyp i EPS/PDF/SVG format till info@rforetagen.se så har vi den när vi tar fram anpassade produkter till er.Grafisk profil för R-licens

Dessa riktlinjer för kommunikation av R-licens skall följas.

Logotypens färg är grå (71% svart). Logotypen får även förekomma vit eller svart. Logotypen får inte användas i mindre storlek än 20 millimeters (80px) bredd för läsbarhetens skull.

R-licens
R-licens

Ladda ner R-logotyp i SVG format här. Högerklicka på logo, Spara som. Det går även ladda ner ett ziparkiv med flera filtyper (EPS, SVG, PNG) av logotypen här. Ladda hem (Svenska) Ladda hem (Engelska)

Grå:
R-licens
Svart:
R-licens
Vit:
R-licens

När logotyp placeras på en webbsida skall den länkas till den sida på rlicens.se som talar om att ni har en giltig licens: https://rlicens.se/org/151203

HTML-kod för logotyp i PNG format med länk till: https://rlicens.se/org/151203

<a href="https://rlicens.se/org/151203">
  <img src="https://static.rforetagen.se/r/ftg/logotyp_webb.png"
  width="100px" alt="Etisk kvalitetsmärkning R-licens" 
  target="_blank" rel="noopener">
</a>

HTML-kod för grå logotyp i SVG format med länk till: https://rlicens.se/org/151203

<a href="https://rlicens.se/org/151203">
  <img src="https://static.rforetagen.se/r/ftg/logotyp.svg"
  width="100px" alt="Etisk kvalitetsmärkning R-licens" 
  target="_blank" rel="noopener">
</a>

HTML-kod för vit logotyp i SVG format med länk till: https://rlicens.se/org/151203

<a href="https://rlicens.se/org/151203">
  <img src="https://static.rforetagen.se/r/ftg/logotyp_vit.svg"
  width="100px" alt="Etisk kvalitetsmärkning R-licens" 
  target="_blank" rel="noopener">
</a>

Färg

Dessa färger använder vi i samband med R-licens:

#BD453D
#F7F5F3
#595959
#252525

R-logotypens färger:

#6d6d6c
#FFFFFF
#000000

Namn

Ordet R-licens skrivs på följande sätt:

R-licens Korrekt
rlicens Korrekt
R-LICENS Korrekt
R-Licens Fel
Rlicens Fel
r-licens Fel

Gemensamma budskap

När R-licens förklaras i skrift används följande formulering:

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Etiskt ställningstagande:

Vi tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur vi uppträder.


QR-koder

QR koder att använda för att i tryck eller digitalt länka till den sida på rlicens.se som talar om att ni har en giltig licens: https://rlicens.se/org/151203

Högerklicka, spara som.

SVG format:
qrkod svg
PNG format:
qrkod png

Tryckt material

Har du frågor om pris eller vill beställa produkter nedan, kontakta oss här. Vissa produkter går att ladda hem utan kostnad. Paket med R-logotyp finns här (EPS, SVG, PNG). Ladda hem (Svenska) Ladda hem (Engelska)

Certifikat för vägg

Plakett etikcertifikat

Plakett med inramning av A3 etikcertifikat att hänga på lämplig vägg. Plaketten tilldelas nya R-licensinnehavare vid förankringsseminarium, men kan fås mot beställning om man önskar ny eller flera.


Certifikat a4

A4 etikcertifikat

Finns i papper och digitalt. Används ofta som komplement i offerter. Kan även användas vid samtal med kunder, leverantörer eller andra intressenter för att skapa möjlighet att diskutera värden och etikens betydelse i en affärsuppgörelse.

Ladda ner (svenska) Ladda ner (engelska)


Tavla Etikpolicy

Etikpolicy tavla

Tavla med etikpolicyn i storlek 70x50 cm. Placeras på lämpliga och strategiska platser, avdelningar och rum där tavlorna är väl synliga. Kan anpassas med företagslogotyp.


Etikpolicy

Etikpolicy blad

En behändig information med etikpolicyn som i första hand är till för att delas ut till samtliga medarbetare, men passar bra att ha i reception eller monter.


Rollup Etiskt kvalitetsmärkta

Rollup

Denna rollup till entréer, fikarum, eller vid mässor har blivit lite av en succé. Här presenterar man med tydlighet företagets logotyp tillsammans med den etiska kvalitetsmärkningen R-licens. En rollup som ger stor synlighet där man med lätthet kan läsa hela etikpolicyn.


Visitkort Etiskt kvalitetsmärkta

Visitkort Etiskt kvalitetsmärkta

Visitkort med R-licensinnehavarens logotyp och en kort information om den etiska kvalitetsmärkningen R-licens. På kortet finns även qr-kod  med länk till företagets sida på rlicens.se. Passar bra att på ett enkelt sätt sprida sitt etiska förhållningssätt. Standardfärg R-licens röd, men kan anpassas efter t.ex. företagslogotyp eller önskemål om färg.


Folder

Folder Etiskt kvalitetsmärkta

Folder med R-licensinnehavarens logotyp, etikpolicy och en kort information om den etiska kvalitetsmärkningen R-licens. På foldern finns även qr-kod  med länk till företagets sida på rlicens.se. Passar bra att på ett enkelt sätt sprida sitt etiska förhållningssätt. Standardfärg R-licens röd, men kan anpassas efter t.ex. företagslogotyp eller önskemål om färg.


Dekal

Dekaler

Utskurna dekaler finns i vit och grå färg. Dessa passar bra till bil, glas eller annan plan yta. Finns i storlekarna: 12cm, 15cm, 20cm i bredd. Det går att beställa storlek efter önskemål men ej mindre än 12cm.


Tryck på arbetskläder

Tryck på kläder

Att trycka R på kläder har visat sig ha god effekt när det kommer till att skapa samhörighet och identifiera sitt etiska förhållningssätt.Etikutveckling

Har du frågor om tjänster och produkter nedan, kontakta oss här.

Etikspel

Etikspel

Spelets målsättning är att höja förståelsen och se betydelsen av etisk medvetenhet och beredskap internt bland chefer och medarbetare. Spelet ger även lärdom om hur man kan kommunicera etik ut mot kunder och intressenter på ett trovärdigt sätt.

Ladda ner spelledarmanual


Samtalsfrågor

Samtalsfrågor etikpolicy

Dessa frågor är framtagna som en hjälp när man i grupp diskuterar etikpolicyn och vad den betyder och står för i företaget. Frågorna skapar engagemang kring etikfrågorna och sätter fart på diskussionen.

Ladda ner underlag


Förankringsseminarie

Förankringsseminarium

Alla nya licensinnehavare genomgår ett förankringsseminarium med samtliga medarbetare och ledare inom organisationen. Seminariet syftar till att ge en etisk medvetenhet och skapa en gemensam identitet som kännetecknas av god etik, attityd och kvalitet. Vi rekommenderar att denna förankring upprepas över tid.


Periodisk mätning

Periodisk mätning

Mätningen finns till för att skapa delaktighet och en ökad etisk medvetenhet bland medarbetare. Den ger även en möjlighet till att uttrycka sin uppfattning om organisationens företagskultur. Resultatet blir en överskådlig inblick i den rådande kulturen.


Intervju

Intervju

Vad ligger till grund för en negativ företagskultur? Vi erbjuder intervjuer i grupp eller på individnivå där vi identifierar uppfattningar och upplevelser. Utifrån en analys om rådande tillstånd genomförs sedan ett förbättringsarbete.

I vissa fall genomförs dessa intervjuer för att förstå och identifiera orsak och verkan om den periodiska mätningen visat en negativ trend.


Etiskt dilemma

Etiskt dilemma

Ibland kan man ställas inför ett etiskt dilemma. Här kan vi ge råd för att komma vidare.


Utbildning

Utbildning

Utöver förankringsseminarium genomför vi utbildningar som riktar sig mot specifika områden. Vi brukar jämföra med en sångkör. Man hör ofta väldigt tydligt om kören sjunger vackert och harmoniskt. Om de enskilda tonerna inte är i harmoni med varandra, uppstår en mindre behaglig disonans. Det samma gäller i ett företag där alla förstår värdet av att kommunicera med lika värderingar där etiken stämmer överens, då upplevs detta som en samstämmig kör.* The word "QR Code" is registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED