R-licens

Qsys Sverige AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Qsys Sverige AB innehar R-licens med licensnummer; 81102

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Med rekommenderat företag menas att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.


Telefon: 036-440 15 00 E-post: info@qsys.se Hemsida: qsys.se

Om Qsys Sverige AB

Specialister på både mjuka och hårda IT-frågor.