R-licens

Qsys Sverige AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Qsys Sverige innehar R-licens med licensnummer; 81102

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 036-440 15 00 E-post: info@qsys.se Hemsida: qsys.se

Om Qsys Sverige

Specialister på både mjuka och hårda IT-frågor.