R-licens

TeleProffs Jönköping


Etiskt kvalitetsmärkta.

TeleProffs Jönköping innehar R-licens med licensnummer; 41206

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 036-30 55 00 Hemsida: teleproffs.se

Om TeleProffs Jönköping

Erbjuder kostnadseffektiva helhetslösningar inom tele & datakommunikation.