R-licens

KP Syd Karlskrona


Etiskt kvalitetsmärkta.

KP Syd Karlskrona innehar R-licens med licensnummer; 20701

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 0455-36 56 26 E-post: butik@kpsyd.se Hemsida: kpsyd.se

Om KP Syd Karlskrona

Levererar tjänster och produkter inom Data, Konferenslösningar, Kontorsmaterial, Emballage, Kem, Hygienprodukter och digitala maskiner för dokumenthantering. Finns i Karlskrona samt Malmö levererar till både företag och privatpersoner. Inom Blekinge levereras varor med egen transport, utanför Blekinge skickas varor med extern distributör.