R-licens

Elfirman Sydost AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Elfirman Sydost innehar R-licens med licensnummer; 200401

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 0455-60 61 66 E-post: info@elfirmansydost.se Hemsida: elfirmansydost.se

Om Elfirman Sydost

Elfirman sydost AB är ett elinstallationsföretag som arbetar med alla förekommande elinstallationer. Ambitionen är inte att bli störst, utan att kunna ge de bästa lösningarna inom hela elinstallationsområdet, både när det gäller kostnadseffektivitet och utförande.