R-licens

Elfirman Sydost AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Elfirman Sydost AB innehar R-licens med licensnummer; 200401

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Med rekommenderat företag menas att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.


Telefon: 0455-60 61 66 E-post: info@elfirmansydost.se Hemsida: elfirmansydost.se

Om Elfirman Sydost AB

Elfirman sydost AB är ett elinstallationsföretag som arbetar med alla förekommande elinstallationer. Ambitionen är inte att bli störst, utan att kunna ge de bästa lösningarna inom hela elinstallationsområdet, både när det gäller kostnadseffektivitet och utförande.