R-licens

Kulturmålarna i Norrköping AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Kulturmålarna i Norrköping innehar R-licens med licensnummer; 191201

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 077-022 02 80 Hemsida: kulturmalarna.se

Om Kulturmålarna i Norrköping

Måleriföretag med innovation och upptäckarlusta i kikaren, tradition och erfarenhet i verktygslådan.