R-licens

KylKontroll Göteborg AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

KylKontroll Göteborg AB innehar R-licens med licensnummer; 191102

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Med rekommenderat företag menas att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.


Telefon: 031-68 57 20 E-post: info@kylkontroll.se Hemsida: kylkontroll.se

Om KylKontroll Göteborg AB

Ett bättre klimat främjar medarbetarnas hälsa och arbetsglädje. Liksom produkters, datorers och anläggningars kvalitet, effekt och livslängd. Många gånger finns det mer än man tror att förbättra och effektivisera i en verksamhet. Focus ligger i att optimera klimat och anläggningar. Med nytänkande och målsättning att infria och överträffa kundens förväntningar.