R-licens

KylKontroll Göteborg AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

KylKontroll Göteborg innehar R-licens med licensnummer; 191102

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 031-68 57 20 E-post: info@kylkontroll.se Hemsida: kylkontroll.se

Om KylKontroll Göteborg

Ett bättre klimat främjar medarbetarnas hälsa och arbetsglädje. Liksom produkters, datorers och anläggningars kvalitet, effekt och livslängd. Många gånger finns det mer än man tror att förbättra och effektivisera i en verksamhet. Focus ligger i att optimera klimat och anläggningar. Med nytänkande och målsättning att infria och överträffa kundens förväntningar.