R-licens

Qber Entreprenad AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Qber Entreprenad innehar R-licens med licensnummer; 190502

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 011-400 15 60 E-post: info@qberentreprenad.se Hemsida: qberentreprenad.se

Om Qber Entreprenad

Ett väletablerat, komplett bygg och entreprenadföretag som utför alla vanliga byggtjänster inom nyproduktion, ombyggnader renoveringar samt tillbyggnader. Qber Entreprenad AB hjälper privatpersoner och företag i Norrköping med omnejd.