R-licens

Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB innehar R-licens med licensnummer; 181102

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


E-post: info@arbetsmiljoutvecklarna.se Hemsida: arbetsmiljoutvecklarna.se

Om Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB

Informerar och ger förslag om systematiskt arbetsmiljöarbete SAM. Genomför riskbedömningar och fastställer om risken är allvarlig eller inte. Utbildar personal och tar fram handlingsplan.