R-licens

Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB innehar R-licens med licensnummer; 181102

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Med rekommenderat företag menas att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.


E-post: info@arbetsmiljoutvecklarna.se Hemsida: arbetsmiljoutvecklarna.se

Om Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB

Informerar och ger förslag om systematiskt arbetsmiljöarbete SAM. Genomför riskbedömningar och fastställer om risken är allvarlig eller inte. Utbildar personal och tar fram handlingsplan.