R-licens

FG Sweden AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

FG Sweden AB innehar R-licens med licensnummer; 181101

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 08-712 52 00 E-post: info@flameguard.se Hemsida: flameguard.se

Om FG Sweden AB

Flameguard Sverige är sedan 2010 distributör för några av Europas främsta tillverkare av produkter inom passivt och aktivt brandskydd. Lång och gedigen erfarenhet av förebyggande brandskyddsarbeten i samband med nybyggnationer och renoveringar. Har specialiserat sig på kostnadseffektiva och högpresterande produkter för takfot och yttervägg.