R-licens

FG Sweden AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

FG Sweden AB innehar R-licens med licensnummer; 181101

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Med rekommenderat företag menas att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.


Telefon: 08-712 52 00 E-post: info@flameguard.se Hemsida: flameguard.se

Om FG Sweden AB

Flameguard Sverige är sedan 2010 distributör för några av Europas främsta tillverkare av produkter inom passivt och aktivt brandskydd. Lång och gedigen erfarenhet av förebyggande brandskyddsarbeten i samband med nybyggnationer och renoveringar. Har specialiserat sig på kostnadseffektiva och högpresterande produkter för takfot och yttervägg.