R-licens

Renall AB Norrköping


Etiskt kvalitetsmärkta.

Renall AB Norrköping innehar R-licens med licensnummer; 181001

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 011-10 13 90 E-post: info@renall.se Hemsida: renall.se

Om Renall AB Norrköping

Hållbart miljöserviceföretag som arbetar med avfalls- och återvinningslösningar, slamsugning, högtrycksspolning, fastighetsjour, kranbil-och transporttjänster, miljökonsulttjänster och kommunala entreprenader. Kännetecknas av att ha modern, väl underhållen utrustning och fordon, långsiktiga kundrelationer och stabil ekonomi.