R-licens

Stoby Måleri AB Växjö


Etiskt kvalitetsmärkta.

Stoby Måleri AB Växjö innehar R-licens med licensnummer; 180701

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Med rekommenderat företag menas att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.


Telefon: 0470-246 50 E-post: info.vaxjo@stoby.se Hemsida: stoby.se

Om Stoby Måleri AB Växjö

Stobys entreprenad i Växjö anlitas vid både större och mindre uppdrag. Uppdragen kan vara allt från mindre punktinsatser till totallösningar inom framförallt måleri.