R-licens

Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Byggmaskiner-Gruppen Sverige innehar R-licens med licensnummer; 180608

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 011-10 77 40 E-post: byggmaskiner@byggmaskiner.se Hemsida: byggmaskiner.se

Om Byggmaskiner-Gruppen Sverige

Hyr ut maskiner till anläggnings- och infrastrukturbranschen genom sina dotterbolag i Linköping, Norrköping och Stockholm.