R-licens

Solution Experts Datakonsult i Linköping AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Solution Experts Datakonsult i Linköping innehar R-licens med licensnummer; 180101

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 013-12 24 92 E-post: info@solutionxperts.se Hemsida: solutionxperts.se

Om Solution Experts Datakonsult i Linköping

IT-konsulter inom portaler och integration, främst med Microsoftplattformar som bas. Brinner för att med tekniken som verktyg skapa affärsnytta för kunder. Tror på långsiktiga relationer, öppenhet och ett ömsesidigt förtroende.