R-licens

Solution Experts Datakonsult i Linköping AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Solution Experts Datakonsult i Linköping AB innehar R-licens med licensnummer; 180101

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Med rekommenderat företag menas att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.


Telefon: 013-12 24 92 E-post: info@solutionxperts.se Hemsida: solutionxperts.se

Om Solution Experts Datakonsult i Linköping AB

IT-konsulter inom portaler och integration, främst med Microsoftplattformar som bas. Brinner för att med tekniken som verktyg skapa affärsnytta för kunder. Tror på långsiktiga relationer, öppenhet och ett ömsesidigt förtroende.