R-licens

Brand & Riskanalys Kalmar


Etiskt kvalitetsmärkta.

Brand & Riskanalys Kalmar innehar R-licens med licensnummer; 171103

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 0480-100 92 E-post: info@brandrisk.se Hemsida: brandrisk.se

Om Brand & Riskanalys Kalmar

Ett renodlat brandkonsultföretag som erbjuder ett helhetsgrepp inom områdena byggnadstekniskt brandskydd, riskanalyser, analytisk dimensionering och systematiskt brandskyddsarbete med tillhörande utbildning. Arbetar för byggherrar, företag, kommuner, landsting, entreprenörer och myndigheter. Står för hög kompetens, engagemang, trovärdighet och tydlighet.