R-licens

Ripskogs Lift & Maskinuthyrning AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Ripskogs Lift & Maskinuthyrning AB innehar R-licens med licensnummer; 170404

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Med rekommenderat företag menas att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.


Telefon: 020-44 78 10 E-post: info@liftomaskin.se Hemsida: lift-och-maskinuthyrning.se

Om Ripskogs Lift & Maskinuthyrning AB

Uthyrning av alla typer av maskiner och verktyg, från mindre borrmaskiner, slipmaskiner, kapverktyg till större markvibratorer, vältar och ett brett sortiment av ställningar och skyliftar.