R-licens

Östrand & Hansen AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Östrand & Hansen AB innehar R-licens med licensnummer; 170102

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 036-37 39 80 E-post: info@ostrand-hansen.se Hemsida: ostrand-hansen.se

Om Östrand & Hansen AB

Konstruerar och tillverkar pressverktyg, automations- lösningar samt specialmaskiner.