R-licens

Svagströmsinstallationer i Norrköping AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Svagströmsinstallationer i Norrköping AB innehar R-licens med licensnummer; 161102

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 011-16 24 34 E-post: info@svinab.se Hemsida: svinab.se

Om Svagströmsinstallationer i Norrköping AB

Ett entreprenad-, installations- och serviceföretag inom Fiber, Tele/Data, och antennbranschen.