R-licens

Projektbyggaren i Blekinge AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Projektbyggaren i Blekinge AB innehar R-licens med licensnummer; 160604

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Med rekommenderat företag menas att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.


E-post: info@projektbyggaren.se Hemsida: projektbyggaren.se

Om Projektbyggaren i Blekinge AB

Arbetar med utveckling av bostäder i egen regi, arkitektur, projektledning bygg och VVS/energi samt projektering avseende arkitektur och byggnadskonstruktioner.