R-licens

Gyllix & Co AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Gyllix & Co innehar R-licens med licensnummer; 160603

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 040-23 69 70 E-post: kundtjanst@gyllix.com Hemsida: gyllix.com

Om Gyllix & Co

Erbjuder fönsterputsning, lokalvård, städ och kontorsstädning med tillhörande städtjänster i Malmö, Lund, Helsingborg och hela Skåne.