R-licens

Borås Murningsarbeten AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Borås Murningsarbeten AB innehar R-licens med licensnummer; 160502

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Hemsida: bm-ab.se

Om Borås Murningsarbeten AB

Erbjuder tjänster inom badrum, fasad, husgrund, kakel och plattsättning.