R-licens

Rimforsa Strand Kurs & Konferens AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Rimforsa Strand Kurs & Konferens AB innehar R-licens med licensnummer; 160104

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Med rekommenderat företag menas att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.


Telefon: 0494-792 90 E-post: reception@rimforsastrand.se Hemsida: rimforsastrand.se

Om Rimforsa Strand Kurs & Konferens AB

En inspirerande miljö för positiva möten med 42 rum, bäddar, möteslokaler för upp till 90 personer och restaurang för 100 gäster.