R-licens

Rimforsa Strand Kurs & Konferens AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Rimforsa Strand Kurs & Konferens innehar R-licens med licensnummer; 160104

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 0494-792 90 E-post: info@rimforsastrand.se Hemsida: rimforsastrand.se

Om Rimforsa Strand Kurs & Konferens

En inspirerande miljö för positiva möten med 42 rum, bäddar, möteslokaler för upp till 90 personer och restaurang för 100 gäster.