R-licens

GH Elfvins Plåtslageri AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

GH Elfvins Plåtslageri AB innehar R-licens med licensnummer; 151206

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 011-12 16 33 Hemsida: elfvins.se

Om GH Elfvins Plåtslageri AB

Arbetar inom områdena byggnads- och ventilationsplåtslageri, takmålning samt omläggning av tegeltak.