R-licens

El & Tele i Nerike AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

El & Tele i Nerike innehar R-licens med licensnummer; 151203

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 019-10 84 84 E-post: info@elinerike.se Hemsida: elinerike.se

Om El & Tele i Nerike

Utför el- och teleinstallation med service dygnet runt.