R-licens

Inda Utveckling AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Inda Utveckling AB innehar R-licens med licensnummer; 151202

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


E-post: info@inda.nu Hemsida: inda.nu

Om Inda Utveckling AB

Utvecklar människor och verksamheter genom att erbjuda utbildning, konsultation och personella resurser.