R-licens

Willa Nordic


Etiskt kvalitetsmärkta.

Willa Nordic innehar R-licens med licensnummer; 150901

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 0382-18 10 00 E-post: info@willanordic.se Hemsida: sverige.willanordic.se

Om Willa Nordic

Bygger kvalitativa prefabricerade hus på ett mer effektivt sätt.