R-licens

BRA HR i Jönköping AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

BRA HR i Jönköping AB innehar R-licens med licensnummer; 150607

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Hemsida: brahr.se

Om BRA HR i Jönköping AB

Rekrytering, search, interimsuppdrag, DISC-analyser, ledningsgruppskartläggningutveckling, medarbetarundersökningar. BRA HR helt enkelt.