R-licens

Elektro Kroon AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Elektro Kroon innehar R-licens med licensnummer; 150606

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 040-36 54 80 E-post: info@elektrokroon.se Hemsida: elektrokroon.se

Om Elektro Kroon

Utför alla former av elinstallationer till både företag och privatpersoner. T.ex belysning, data, tele, passagesystem och larm.