R-licens

Ventilationsförbättringar i Malmö


Etiskt kvalitetsmärkta.

Ventilationsförbättringar i Malmö innehar R-licens med licensnummer; 150605

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 040-38 86 00 E-post: info@vfb.to Hemsida: vfb.to

Om Ventilationsförbättringar i Malmö

Specialister på ventilation, värmepumpar och komfortkyla. Vår miljö är otroligt viktig. Varje år kostar miljöarbetet med rening av luft och vatten många miljarder kronor. I Sverige finns världens renaste utomhusmiljöer, dels av naturliga skäl beroende på vårt geografiska läge men också beroende på de miljöåtgärder som vidtagits. Vi vistas dock utomhus endast en liten del av dygnet, resterande tid tillbringar vi inomhus. Trots det avsätts betydligt mindre medel åt att förbättra inomhusmiljön än utomhusmiljön.