R-licens

Björka Assistans AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Björka Assistans AB innehar R-licens med licensnummer; 150603

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 010-330 85 00 E-post: info@bjorka-assistans.se Hemsida: bjorka-assistans.se

Om Björka Assistans AB

Hjälper personer berättigade till assistans enligt LSS/SFB, med att samordna bästa möjliga förutsättningar för en god livskvalitet.