R-licens

Wetterhälsan


Etiskt kvalitetsmärkta.

Wetterhälsan innehar R-licens med licensnummer; 150308

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 036-32 66 77 Hemsida: wetterhalsan.se

Om Wetterhälsan

En privat vårdcentral som har i syfte att erbjuda ett bättre alternativ till vård. Ingår även i Jönköping vårdval.