R-licens

Bygg Rosen AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Bygg Rosen innehar R-licens med licensnummer; 150307

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 011-16 20 25 E-post: info@byggrosen.se Hemsida: byggrosen.se

Om Bygg Rosen

Utför en mängd olika tjänster inom bygg såsom renovering, entreprenad, reparation, tillbyggnad och utbyggnad i Norrköping, Linköping, Östergötland, Stockholm mm.