R-licens

Rockneby Måleri AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Rockneby Måleri innehar R-licens med licensnummer; 150304

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 070-797 95 13 E-post: rockneby.maleri@telia.com

Om Rockneby Måleri

Utför måleriarbeten i Kalmar med omnejd.