R-licens

Frese Skyltar AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Frese Skyltar AB innehar R-licens med licensnummer; 150103

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Licensmärkets R står för rekommenderat företag.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 040-14 32 70 E-post: info@freseskyltar.se Hemsida: freseskyltar.se

Om Frese Skyltar AB

Tillverkar fastighetsregister, anslagstavlor, paneler och schabloner i önskade storlekar, färger, typsnitt m.m.