R-licens

Björhags Måleri


Etiskt kvalitetsmärkta.

Björhags Måleri innehar R-licens med licensnummer; 150101

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 0370-166 90 E-post: info@bjorhags.se Hemsida: bjorhags.se

Om Björhags Måleri

Utför alla slags förekommande måleriarbeten, åker ut och gör husbesiktningar samt ger råd vid val av färgtyper, material och verktyg.