R-licens

Bemanningspoolen


Etiskt kvalitetsmärkta.

Bemanningspoolen innehar R-licens med licensnummer; 141104

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 0370-198 80 E-post: varnamo@bemanningspoolen.se Hemsida: bemanningspoolen.se

Om Bemanningspoolen

Ett lokalt HR-företag med kärnverksamhet i Värnamo och Gislaved. Företaget arbetar med omställning och coachning av personal.