R-licens

Boman El & Larmtjänst AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Boman El & Larmtjänst AB innehar R-licens med licensnummer; 141005

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 011-13 77 07 E-post: boman@bomanel.se Hemsida: bomanel.se

Om Boman El & Larmtjänst AB

Erbjuder el-tjänster samt service inom både entreprenad och säkerhet.