R-licens

Multibygg Sydost AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Multibygg Sydost innehar R-licens med licensnummer; 141004

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 0480-549 00 E-post: info@multibygg-kalmar.se Hemsida: multibygg-kalmar.se

Om Multibygg Sydost

Ett mångsidigt byggföretag med lång erfarenhet av både små och stora byggprojekt. Gör allt från mindre renoveringar till stora nybyggen - uppför hus från grunden och fixar både markarbeten och inredningssnickeri. Samlar en mängd kompetenser på samma adress och tar ett helhetsansvar från projektstart till mål.