R-licens

Citagon AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Citagon AB innehar R-licens med licensnummer; 140602

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Licensmärkets R står för rekommenderat företag.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 036-19 07 10 E-post: info@citagon.se Hemsida: citagon.se

Om Citagon AB

Erbjuder allt inom smide och stålkonstruktioner samt tillverkar måttanpassade trappor och räcken med olika ytbehandlingar och material.