R-licens

Kylkompanjon i Östergötland AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Kylkompanjon i Östergötland AB innehar R-licens med licensnummer; 140304

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Licensmärkets R står för rekommenderat företag.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 0121-290 00 Hemsida: assemblin.com

Om Kylkompanjon i Östergötland AB

Ett VVS-företag som erbjuder lösningar inom kyla, värme, vatten, sanitet och butiksteknik.