R-licens

Lättbalken AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Lättbalken innehar R-licens med licensnummer; 140301

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 0382-207 11 E-post: info@lattbalken.se Hemsida: lattbalken.se

Om Lättbalken

Tillverkar takstolar till husfabriker, byggfirmor, byggvaruhandel och privatpersoner.