R-licens

BoHag Bygg AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

BoHag Bygg AB innehar R-licens med licensnummer; 140103

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Licensmärkets R står för rekommenderat företag.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 036-13 26 90 E-post: info@bohag.se Hemsida: bohag.se

Om BoHag Bygg AB

Utför renoveringar, ombyggnationer samt nybyggnationer.