R-licens

Härdtekno AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Härdtekno AB innehar R-licens med licensnummer; 131107

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 0550-349 80 E-post: info@hardtekno.se Hemsida: hardtekno.se

Om Härdtekno AB

En komplett värmebehandlare från knappnålsstorlek upp till ämnen på 3000 kg. Den trygga, kompletta och miljöinriktade värmebehandlingsleverantören.