R-licens

Styrkonstruktion Småland AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Styrkonstruktion Småland AB innehar R-licens med licensnummer; 130904

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 0393-77 35 00 E-post: info@styrkonstruktion.se Hemsida: styrkonstruktion.se

Om Styrkonstruktion Småland AB

Konstruerar och bygger helhetslösningar anpassade för Industriautomation och Fastighetsautomation.