R-licens

Styrkonstruktion Småland AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Styrkonstruktion Småland AB innehar R-licens med licensnummer; 130904

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

Med rekommenderat företag menas att företagets förhållningssätt till etik är värt att rekommendera. Förhållningssättet är att företaget valt att lyfta etikens betydelse och skapa en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.


Telefon: 0393-77 35 00 E-post: info@styrkonstruktion.se Hemsida: styrkonstruktion.se

Om Styrkonstruktion Småland AB

Styrkonstruktion Småland AB konstruerar helhetslösningar för både industri och fastigheter. Som en betrodd Siemens Solution Partner, levererar de expertkunskap och högkvalitativa tjänster till sina kunder. Deras huvudsakliga kundkrets är lokal, men deras produkter och lösningar används med framgång över hela världen.