R-licens

Borås Maskinhjälp AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Borås Maskinhjälp AB innehar R-licens med licensnummer; 130404

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 033-10 55 70 Hemsida: borasmaskinhjalp.se

Om Borås Maskinhjälp AB

Erbjuder uthyrning och service av maskiner.