R-licens

Colorama Weydes Färghus AB


Etiskt kvalitetsmärkta.

Colorama Weydes Färghus innehar R-licens med licensnummer; 121112

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess handlingsprinciper utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.


Telefon: 011-36 44 70 E-post: info.norrkoping@colorama.se Hemsida: coloramanorrkoping.se

Om Colorama Weydes Färghus

Erbjuder produkter inom färg,tapet, golv, kakel, klinker, måleritillbehör, städartiklar mm.